Nekonkuravimo sutartis

Norite priimti naują darbuotoją, bet bijote, kad tuo pačiu metu nesiverstų konkuruojančia veikla ir neperviliotų Jūsų klientų? Pasirašykite nekonkuravimo sutartį. Pateikiame Jums susijusią informaciją pagal šiuo metu galiojantį darbo kodeksą

Kas yra susitarimas dėl nekonkuravimo?

DK 38 str. 1 d.
  • darbuotojas nevykdys konkuruojančios veiklos pagal darbo sutartį su kitu darbdaviu susitartą laiką;

  • darbuotojas nevykdys konkuruojančios savarankiškos komercinės ar gamybinės veiklos

Kas yra konkuruojanti savarankiška veikla?

1) savo įmonės, teikiančios analogiškas ar panašias paslaugas, steigimas; 2) tapimas tokios įmonės akcininku / dalininku / nariu; 3) konkuruojančių paslaugų teikimas civilinių sutarčių ar individualios veiklos pagrindu; ir pan.

Specialios žinios ir gebėjimai

Tokia sutartis gali būti sudaroma tik su tais darbuotojais, kurie turi specialių žinių ar gebėjimų, kurie gali būti pritaikyti konkuruojančioje su darbdaviu įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar pradėjus vykdyti savarankišką veiklą ir taip padaryti darbdaviui žalos.

Pastaba.

Jei įmonė nori apsaugoti savo komercines paslaptis, galima sudaryti susitarimą dėl konfidencialumo, kuriam reikalavimas dėl specialių žinių ar gebėjimų nėra taikomas.

Sutarties terminas:

  1. Nekonkuravimas darbo sutarties galiojimo laikotarpiu;

  2. Nekonkuravimas tam tikrą laiką po darbo sutarties nutraukimo;

  3. Nekonkuravimas tiek darbo sutarties galiojimo laikotarpiu, tiek tam tikrą laiką po jos nutraukimo.

Pastaba

Nekonkuravimo sutarties terminas po darbo sutarties nutraukimo negali viršyti 2 metų

Kompensacija darbuotojui

Susitartu laikotarpiu darbuotojui turi būti mokama kompensacija, kuri turi būti ne mažesnė nei 40 % darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Pastebėtina tai, kad tokia kompensacija turi būti mokama kiekvieną mėnesį.

O jeigu jos nemoka?

Jei virš dviejų mėn. vėluojama mokėti sutartą kompensaciją, darbuotojas gali vienašališkai nutraukti nekonkuravimo sutartį.

Teritorija

Sutartyje turi būti nustatyta, kokioje teritorijoje šis ribojimas galioja (pvz.: tik Lietuvoje? Tik Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje? kitur?)

Nustatant teritoriją, turi būti vadovaujamasis sąžiningumo ir protingumo kriterijumi ir teritorijos ribos neturi būti nepagrįstai išplėstos ir turėtų apimti tik įmonės veiklos teritoriją ar jos dalį.

Darbuotojo atsakomybė pažeidimo atveju

DK 38 str. 4 d.


Darbuotojas privalo:

  • Nutraukti konkuruojančią veiklą;

  • Grąžinti visą gautą kompensaciją;

  • Atlyginti darbdaviui visą padarytą žalą > išankstinė minimali žala gali būti numatyta susitarime dėl nekonkuravimo, tačiau ji negali viršyti darbuotojo gaunamos nekonkuravimo kompensacijos už tris mėnesius.

Pastaba

Darbdavys taip pat turi teisę kilus ginčui įrodinėti ir didesnę žalą, kuri viršija sulygtą netesybų dydį.