Pertvarkymas

Pertvarkymas - tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas (nenutraukiant veiklos). Šis sprendimas paprastai priimamas kai, pavyzdžiui, pasikeitus juridinio asmens veiklos mastui, norima sumažinti asmeninę savininko atsakomybę (jei veikla buvo vykdoma individualios įmonės (IĮ) pagrindu) arba kai ketinama pritraukti papildomų investicijų, ypač užsienio kapitalą (jei veikla buvo vykdoma IĮ ar mažosios bendrijos (MB) pagrindu), arba kai pasikeičia dalyvio veiklos tikslai (pavyzdžiui, jei norima tęsti veiklą viešosios įstaigos pagrindu), kt.

Į kokius juridinius asmenis galima pertvarkyti:

 1. UAB, AB ir MB galima pertvarkyti į praktiškai bet kurios teisinės formos juridinius asmenis;

 2. IĮ galima pertvarkyti į akcinę ar uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją ir viešąją įstaigą;

 3. Viešąją įstaigą galima pertvarkyti į biudžetinę įstaigą, taip pat labdaros ir paramos fondą.

Jūsų išlaidos:

 • Mūsų paslaugos: nuo 200 €

 • Notaro mokestis: nuo 180 €

 • Registrų centro mokesčiai: apie 60

 • Viešo paskelbimo išlaidos: nuo 5,66 € (priklausomai nuo leidinio)

Procedūra:

 1. Pirminių pertvarkymo dokumentų parengimas ir suderinimas su notaru;

 2. Juridinio asmens statuso įregistravimas (1-3 darbo dienos);

 3. Viešas paskelbimas apie pradėtą procesą (nuo 1 dienos, priklauso nuo leidinio);

 4. Likusių pertvarkymo dokumentų (įstatų, pažymų, kt.) parengimas ir suderinimas su notaru;

 5. Pas notarą patvirtintų dokumentų įregistravimas Registrų centre (1-3 darbo dienos).

Pastaba

Jei juridinis asmuo turi kreditorių - jie apie sprendimą turi būti informuoti raštu arba apie šį sprendimą turi būti paskelbta nuostatuose / įstatuose nurodytame leidinyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais.

Kreditoriams pareikalavus, turi būti papildomai užtikrinamas prievolių jiems įvykdymas.

Reikalingi dokumentai ir informacija

 • Esami įmonės įstatai / nuostatai (jei juridinis asmuo juos turi);

 • Esamų dalyvių sąrašas;

 • Balansas;

 • Sutikimas dėl įmonės buveinės įregistravimo (jei po pertvarkymo keisis įmonės adresas);

 • Naujo juridinio asmens pavadinimas (jei po pertvarkymo jis keisis);

 • Kreditorių sąrašas (jei įmonė juos turi);

 • Informaciją, iš kokių lėšų bus formuojamas įstatinis kapitalas (jei pertvarkoma į UAB): pavyzdžiui, iš papildomų dalyvio lėšų; iš turimo juridinio asmens turto.

! Svarbu žinoti

 • Nemokus juridinis asmuo negali būti pertvarkomas.

 • LR Civilinis kodeksas nustato, kad pertvarkomo juridinio asmens (JA) dalyviai 3 metus po pertvarkymo yra atsakingi už JA įsipareigojimus, kurie atsirado iki naujos teisinės formos JA įregistravimo Registrų centre (nepriklausomai nuo to, ar savininkas tapo pertvarkyto UAB akcininku, ar ne).

 • Pertvarkius įmonę, darbuotojų darbo sutartys nėra nutraukiamos - jose tik pakeičiamas punktas, nusakantis darbovietę (atskiru direktoriaus įsakymu), atitinkamai perduodamas turtas nelaikomas perleidimo (pardavimo, dovanojimo, kt.) sandoriu, todėl jo perdavimas mokestinių pasekmių nesukelia.

 • Pertvarkomos IĮ savininkui kylančios mokestinės prievolės >>>

Turite klausimų? Susisiekite!