Privatumo politika

Teikdami savo paslaugas, neišvengiamai turime rinkti asmens duomenis, kurie yra būtini rengiant dokumentus bei [priklausomai nuo paslaugos] pateikiant juos tretiesiems asmenims. Siekiant užtikrinti Jūsų teisę būti informuotam, kviečiame susipažinti su žemiau pateikta mūsų Privatumo politika, kurioje pateikiama Jums aktuali informacija apie Jūsų duomenų rinkimą bei tvarkymą.

Kokiais tikslais tvarkome asmens duomenis?

Esate mūsų klientas / tiekėjas / jų atstovas / kontaktinis asmuo?

 • Sudarytų sutarčių, sandorių vykdymui

 • Veiksmų Jūsų prašymu vykdymui iki sutarties su Bendrove pasirašymo arba be tokios sutarties

Esate mūsų kliento darbuotojas, vadovas, akcininkas? O gal pirkėjas, jo šeimos narys?

Mūsų paslaugų teikimui, t.y. teisinių procedūrų vykdymui pagal sutartis, sandorius, sudarytus su mūsų Klientais ar Jumis, arba, kai tokios paslaugos teikiamos mūsų kliento ar Jūsų prašymu be sutarties

Esate mūsų Interneto svetainės lankytojas ?

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome

Esate mūsų klientas / tiekėjas / jų atstovas / kontaktinis asmuo?

 • Iki paslaugų užsakymo: vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris ir / ar elektroninio pašto adresas, susirašinėjimas

 • Sutarties sudarymui, jei esate juridinio asmens atstovas: Jūsų vardas, pavardė, pareigos, darbovietė, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, susirašinėjimas dėl sutarties vykdymo, apmokėjimo vykdymo, sutarties sudarymo faktas, sutarties numeris, parašas, kt.

 • Sutarties sudarymui, jei esate fizinis asmuo: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos numeris bankas, apmokėjimo bankiniu pavedimu faktas), telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, susirašinėjimas dėl sutarties vykdymo, apmokėjimo vykdymo, sutarties sudarymo faktas, sutarties numeris, parašas, kt.

Taip pat gali būti renkami ir tvarkomi duomenys, kuriuos pateikėte pats, pvz. savo el. laiško paraše

Esate mūsų kliento darbuotojas, vadovas, akcininkas? O gal pirkėjas, jo šeimos narys?

[Priklausomai nuo konkrečios paslaugos]: Kliento ar jo akcininkų, vadovų vardai, pavardės, asmens kodai (jei būtina), gyvenamosios vietos adresai; akcijų pirkėjo / pardavėjo vardai, pavardės, asmens kodai, tapatybės kortelės ar paso numeris, duomenys apie šeimyninę padėtį ir šeimos narių (pvz., sutuoktinio/-ės) vardas, pavardė, asmens kodas, santuokos sudarymo data, pilietybė (jei būtina); Kliento atstovų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė, kontaktinis telefono numeris ar elektroninio pašto adresas; skolininko vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, įsiskolinimo dydis. Taip pat kiti duomenys, jei jų teisėtai paprašo valstybės institucijos, notaras, bankas ar pan.

Esate mūsų Interneto svetainės lankytojas ?

Ši interneto svetainė yra parengta and Google Sities platformos, kuria naudojantis Google renka statistinę informaciją savo tikslais. Prieigos prie šių duomenų neturime. Žr. Slapukai

Ar galite savo duomenų neteikti?

Renkame tik tuos duomenis, kurie yra būtini teikiant paslaugas ar įsigyjant prekes/paslaugas, susijusias su aukščiau nurodytais asmens duomenų rinkimo tikslais, todėl nesutinkant pateikti duomenis Jūs negalėsite įsigyti mūsų paslaugų arba mes negalėsime įsigyti Jūsų prekių / paslaugų.

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

 • Jūsų duomenys saugomi tiek, kiek mus įpareigoja saugoti teisės aktai (pavyzdžiui, sąskaitos faktūros saugomos 10 m., sutartys saugomos 10 m. nuo jų įvykdymo/nutraukimo ir pan.)

 • Duomenys, gauti vykdant užsakymą (teikiant paslaugas), saugomi kartu su sutartimi / sandoriu, kurių pagrindu jie buvo gauti: siekiant įrodyti suteiktas paslaugas, jų apimtį, paruoštus dokumentus ir pan.

 • Kai termino teisės aktai nenustato, Jūsų duomenis saugome 3 metus (pvz. susirašinėjimą, teiktus pasiūlymus, kt.)

 • Esant būtinumui, Bendrovės teisėtam interesui, gali būti nustatyti ir kiti terminai.

Kam galime perduoti Jūsų duomenis?

Jūsų prašymo vykdymui

Jūsų nurodytam kontaktiniam asmeniui / atstovui, taip pat pašto/kurjerių tarnyboms, kt.

Teisės aktų reikalavimų vykdymui

Valstybinėms institucijoms (VMI, Sodra, kt.), teisėsaugos institucijoms, bankui

Susitarimų su Jumis / Klientu vykdymui (mūsų paslaugų teikimui)

Valstybinėms institucijoms (VMI, Sodra, VĮ Registrų centras, Savivaldybės ir jų padaliniai, Patentų biuras, ministerijos, antstoliai, teismai, kt.), notarui, bankui, vertimų biurui, antspaudus gaminančioms bendrovėms, paštui ir kt.

Mūsų teisėtų interesų pagrindu: skolų išieškojimui, teisių gynimui

Skolų išieškojimo bendrovėms, teismui, antstoliams, notarui, paštui, valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kt.

Mūsų sudarytų sutarčių su Paslaugų tiekėjais vykdymui

Audito bendrovėms, IT specialistams, specializuotiems teisininkams, draudimo bendrovėms, kt.

Jūsų teisės ir jų įgyvendinimas

Kokias turite teises?

 • Teisę susipažinti su savo duomenimis, gauti jų kopijas

 • Teisę prašyti ištrinti, pakeisti, papildyti ar perkelti duomenis ar apriboti jų tvarkymą

 • Teisę atšaukti duotą sutikimą arba tokio sutikimo neduoti

 • Teisę kreiptis dėl Jūsų duomenų tvarkymo pažeidimo.

Kaip jas įgyvendinti?

 • Pateikti prašymą, nurodant savo vardą, pavardę, gimimo datą, kontaktinę informaciją bei išdėstyti savo prašymą.

 • Prašymą pateikti tiesiogiai elektroniniu paštu info@legaltip.lt, jei prašymas yra patvirtintas Jūsų elektroniniu parašu, arba paštu (A. Goštauto g. 8-255, Vilnius), jei prie prašymo pridėsite asmens dokumento kopiją. Prašymai, kurių pateikimo metu nėra galimybės identifikuoti jo pateikusio asmens, nėra nagrinėjami, o siuntėjas/pateikėjas informuojamas apie to sprendimo priežastis.

 • Savo atsakymą pateiksime per 1 mėn., turint teisę, esant objektyvioms Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 12 straipsnyje nurodytoms priežastims, tokio prašymo nagrinėjimo terminą pratęsti.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022