Naujienos

Naujausia

[Duomenų apsauga]

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pasisakė dėl kontaktinių duomenų, gautų iš įmonių, siūlančių įsigyti potencialių klientų duomenų bazes (su informacija apie jų finansinę padėtį, vieklos sritį, vadovų ir kitų atsakingų asmenų tiesioginių kontaktais), naudojimo teisėtumo. Susipažinkite: VDAI pranešimas.

Naujausia

[Duomenų apsauga]

ESTT dėl dėl interneto svetainės naudotojo sutikimo rinkti duomenis slapukų pagalba

ESTT sprendimas dėl slapukų: galiojančiu sutikimu nėra laikomi atvejai, kai išsaugoti informaciją arba prieiti prie informacijos, saugomos interneto svetainės naudotojo galiniame įrenginyje, įgalinama pagal iš anksto paslaugos teikėjo pažymėtą žymimąjį langelį, kurio žymėjimą naudotojas turi pašalinti, norėdamas atsisakyti duoti sutikimą. Skaityti pagrindines ESTT sprendimo nuostatas: Sprendimo esmė

Skaityti pilną sprendimą: Sprendimas byloje C-673/17

Duomenų apsauga

ESTT sprendimas: kai Google tenkina prašymą pašalinti nuorodas, jis privalo jas pašalinti iš tų savo sistemos versijų, kurios apima valstybes nares. Pagrindinės ESTT sprendimo nuostatos: Sprendimo esmė

VDAI paskelbė informaciją, susijusią su įsilaužimais į interneto svetaines, t. y., ką daryti įmonei, į kurios svetainę buvo įsilaužta; kaip interneto svetainės lankytojui įvertinti svetainės patikimumą. Susipažinkite su pranešimu >>

Mokesčių ir teisės aktų naujienos

Apie darbo skelbimus: 2019-07-01 įsigaliojo darbo kodekso pakeitimai, įpareigojantys darbdavį darbo skelbime nurodyti darbo užmokestį. Susipažinti su įpareigojimu >>

Apie prekės ženklus: Pasikeitus PŽ įstatymui buvo priimtos ir Apeliacijų, protestų ir prašymų dėl PŽ registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo taisyklės, kuriose pateikiamos ir paraiškų Apeliaciniam skyriui formos. Skaityti >>

Mūsų naujienos

Kaip duomenų tvarkytoją atriboti nuo duomenų valdytojo ir šiek tiek daugiau. Susipažinkite >>

Parengėme Jums EDAV gairėmis paremtą informaciją apie BDAR teritorinį taikymą ir tokio taikymo išimtis. Skaityti >>

Atnaujinome juridiniams asmenims taikomų mokesčių lentelę (mokesčiai įsigaliojo 2019-01-01). Susipažinkite >>

Kitos naujienos

Apie šiurkštų darbo pareigų pažeidimą

LAT nutartyje konstatavo, kad darbo pareigų pažeidimas (net jei jis būtų šiurkštus arba per paskutinius 12 mėn. padarytas pakartotinai) savaime nereiškia, kad darbuotojas gali būti atleidžiamas iš darbo. LAT pateikė kriterijus pagrindui nutraukti darbo sutartį įvertinti, pavyzdžiui:

  • darbuotojo neteisėto elgesio pobūdis, veiksmų motyvai ir tikslai;
  • dėl šio pažeidimo atsiradusius neigiamus padarinius;
  • kiek aiškiai buvo įvardytos darbuotojo pareigos,
  • kokia yra tokių (panašių) pažeidimų vertinimo praktika ir pan.

Visą nutartį skaitykite >>

Apie vadovo atšaukimą:

LAT Nutartyje nurodė, kad įsakyme dėl vadovo atšaukimo buvo nurodyti du skirtingi atšaukimo pagrindai (dėl prarasto pasitikėjimo bei dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo).

LAT pažymėjo, kad sprendžiant dėl kaltų vadovo veiksmų DK 104 str. 2 d. kontekste netaikytinas standartas, teismų praktikoje suformuotas sprendžiant dėl kaltės kaip būtinos šiurkštaus pareigų pažeidimo sąlygos. Pasitikėjimo vadovu praradimą gali lemti ir tokie kalti vadovo veiksmai, kurie būtų nepakankami pažeidimui pripažinti šiurkščiu.

Skaityti nutartį >>