Naujienos

Naujausia

[Duomenų apsauga]

Susipažinkite su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pranešimu dėl įvestų reikalavimų registruoti kavinių ir kitų lankytojus, kuriame aptariama:

 • Kokie asmens duomenys ir kokiais tikslais gali būti tvarkomi?

 • Kiek ilgai galima saugoti surinktus duomenis?

 • Ką svarbu žinoti verslui?

Skaityti >>

Naujausia

[Teismų praktika]

LAT priėmė nutartį, kurioje išaiškino:

 • Darbdavys, darbo sutartimi pavedęs darbuotojui atlikti jo naudai tam tikras darbines funkcijas ir įsipareigojęs už tai mokėti darbo užmokestį, patikėjęs darbuotojui savo materialines priemones bei finansinius išteklius, pagrįstai tikisi, kad darbuotojas savo pareigas vykdys sąžiningai, nepiktnaudžiaudamas teise, saugodamas darbdavio turtinius ir neturtinius interesus (DK 24 straipsnis, 31 straipsnio 1, 2 dalys).

 • Kai darbuotojas disponuoja darbdavio lėšomis ne pagal darbdavio nustatytas sąlygas, ne darbdavio poreikiams tenkinti, o savo ar kitų asmenų poreikiams tenkinti ar tam jas panaudoti ketina, jis pažeidžia darbo pareigas, darbdavys turi pagrindo darbuotoju nebepasitikėti, pripažinti tokius veiksmus šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu ir nutraukti darbo sutartį.

Teismų praktika

Naujienų archyvas
 • LAT priėmė sprendimą, kad BDAR reikalavimus atitinkančių duomenų apsaugos dokumentų projektai gali būti autorių teisių objektas (žr. 33 p.). Taigi, tokių dokumentų projektų kopijavimas, platinimas ir pan. gali užtraukti teisinę atsakomybę. Skaityti nutartį >>

 • EŽTT konstatavo, kad neterminuotas teistų asmenų biometrinių duomenų (DNR, pirštų antspaudų) saugojimo pažeidžia asmens teisę į privatų gyvenimą: Saugojimo terminas turi būti proporcingas ir adekvatus, turėtų būti sudaryta galimybė kreiptis dėl asmens duomenų panaikinimo ar nustatyto saugojimo termino peržiūrėjimo (priklausomai nuo asmens padaryto nusikaltimo sunkumo, laiko, praėjusio nuo nusikaltimo padarymo, nuteistojo amžiaus, asmenybės pokyčių).

 • Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pateikė informaciją apie komercines paslaptis: Kas gali būti laikoma komercine paslaptimi ir kaip darbdaviams jas apsaugoti? Kas gresia už komercines paslapties apsaugos pažeidimą?Kaip įrodyti jos atskleidimą?

 • Darbo sutarties nutraukimas teismų praktikoje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartimi konstatavo, kad vien darbo pareigų pažeidimo nepakanka, siekiant nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo kaltės (DK 58 str.), taigi ir tam tikro darbo rezultato, jeigu jis ir būtų aptartas darbo sutartyje, nepasiekimas savaime nepatvirtina darbuotojo kaltės, kuri šiuo atveju yra būtina. Skaityti nutartį >>

 • LAT (Apie šiurkštų darbo pareigų pažeidimą): LAT konstatavo, kad darbo pareigų pažeidimas (net jei jis šiurkštus ar padarytas pakartotinai) savaime nereiškia, kad darbuotojas gali būti atleidžiamas. LAT pateikė kriterijus pagrindui nutraukti darbo sutartį įvertinti, pavyzdžiui, darbuotojo neteisėto elgesio pobūdis, veiksmų motyvai ir tikslai, dėl šio pažeidimo atsiradę neigiami padariniai, kiek aiškiai buvo įvardytos darbuotojo pareigos, kokia yra tokių (panašių) pažeidimų vertinimo praktika ir pan. Visą nutartį skaitykite >>

 • LAT (apie vadovo atšaukimą): teismas pažymėjo, kad sprendžiant dėl kaltų vadovo veiksmų DK 104 str. 2 d. kontekste netaikytinas standartas, teismų praktikoje suformuotas sprendžiant dėl kaltės kaip būtinos šiurkštaus pareigų pažeidimo sąlygos. Pasitikėjimo vadovu praradimą gali lemti ir tokie kalti vadovo veiksmai, kurie būtų nepakankami pažeidimui pripažinti šiurkščiu. Skaityti nutartį >>

 • LAT sprendimu paaiškino, kad pertraukos tarp maršrutų ne visada įskaitomos į darbo laiką: "kai darbuotojas dirba pasyviojo budėjimo režimu, pagal kurį turi būti visada pasiekiamas, tačiau neprivalo būti darbo vietoje, tai nors ir būdamas darbdavio žinioje, darbuotojas gali laisviau organizuoti savo laiką ir jį skirti savo interesams tenkinti. Tokiomis aplinkybėmis tik laikas, susijęs su realiu paslaugų teikimu, gali būti laikomas „darbo laiku“." Skaityti >>

 • LAT nutartis tyčinio bankroto kontekste: dėl vadovo atsakomybės preziumavimo: "dvi vadovo civilinės atsakomybės sąlygos [...] [žala bei priežastinis neteisėtų veiksmų ir žalos ryšys] yra preziumuojamos. [...] būtent jam ir tenka procesinė pareiga įrodinėti, kad jo veiksmai nėra žalos atsiradimo pagrindas. Skaityti nutartį >>

 • LAT nutartis tyčinio bankroto kontekste: dėl galimybės atnaujinti procesą bankroto bylose: "CPK 366 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas draudimas atnaujinti procesą dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų bankroto bylose turi būti aiškinamas kaip neapimantis įsiteisėjusių teismo nutarčių dėl bankroto pripažinimo tyčiniu". Skaityti nutartį >>

Mokesčių naujienos

Naujienų archyvas
 • Keli GPM įstatymo pakeitimai nuo 2020-01-01: pirma, nustatomas 32 % GPM už pajamas iš darbo santykių ar esmę atitinkančių santykių, taip pat MB vadovų (ne MB narių) pajamas ir kt., viršijančias 84 VDU sumą (dabar: 27 %); antra, pakeistas mėnesio ir metinis NPD bei jų skaičiavimo formulės.

 • Sodra primena: Nuo sausio 1 d. padidėjus minimaliai mėnesio algai, keičiasi ir savarankiškai besidraudžiančių žmonių PSD įmokų dydis.

 • Apie NPD: VMI išaiškino, kad jei darbo užmokestis 2019 metais ne didesnis kaip 2.555 Eur/mėn. (iki mokesčių) arba metinės pajamos neviršja 30.660 Eur, jis turi teisę į NPD >>.

 • Rekomenduojame susipažinti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengta informacija, tarifų lentelėmis >>

 • Siūlome: Verslo žinių straipsnis apie Gyventojų pajamų mokesčio tarifo pokyčius nuo 2019 m. >>

 • Ar žinote, kad nuo 2018-12-01 įsigaliojo nauji išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio dydžiai? Susipažinkite su pakeitimu >>

 • Susipažinkite su projektu "Kiek", kuriame pateikiama visa aktuali informacija apie 2019 m. įsigaliosiančias mokesčių/pensijų reformas (su skaičiuoklėmis)

 • Siūlome: Verslo žinių straipsnis apie Sodros mokesčio pokyčius nuo 2019 m., taip pat nedarbingumo, motinystės/tėvystės išmokas >>

 • GPMĮ 17 str. (neapmokestinamosios pajamos) pakeitimo projektas, kuris, jei būtų priimtas, įsigaliotų 2018.09.01. Projekte mėginama įteisinti lengvatą vienam iš tėvų, turint 4+ vaikų, leidžiant neatskaityti 15% GPM nuo vieno iš tėvų su darbo santykiais susijusių pajamų >>.

 • Nuo 2018.01.01 įsigaliojo GPMĮ pakeitimai, pvz: darbuotojo iš darbdavio gautos dovanos, kurių vertė per mokestinį laikotarpį neviršija 200 eurų, nėra apmokestinamos GPM. Susipažinti su projektu >>

 • Seimas pritarė mokesčių atostogoms IĮ savininkams, MB nariams ir asmenims, vykdantiems IV, bei Sodros "grindims", t.y. nuo 2018.01.01, mokesčiai mokami nuo sumos, nemažesnės nei MMA. Plačiau >>

 • 2018.01.15: siūloma neapmokestinti GPM sumos, kurią darbdavys dengia darbuotojo vaikų poilsio stovyklas, lopšelius ir darželius, gyventojo būsto paskolų palūkanas. Pranešimas >> arba Projektas >>

 • 2018 m. įsigaliojo lengvata naujai besikuriančiam verslui: 0% pelno mokesčio tarifas pirmaisiais mokestiniais metais. Apie sąlygas, išimtis >>

 • Siūlome perskaityti Verslo žinių straipsnį, pateikiantį VMI paaiškinimą apie MB nario pajamų apmokestinimą >>

 • Seime 2016.04.20 įregistruotas Valstybės socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, aktualus dirbantiems tiek pagal verslo liudijimą, tiek pagal darbo sutartį: jie mokėtų Sodros mokesčius tik kartą, jei įmokos mokamos nuo sumos, ne mažesnės nei 1,2 MMA. Tokiu pakeitimu siekiama išvengti dvigubo apmokestinimo pagal tą pačią socialinio draudimo rūšį. Seimo pranešimas >>

Asmens duomenų apsauga

Naujienų archyvas
 • Susipažinkite su Prašymų dėl asmens duomenų teikimo vertinimo gairėmis, kuriose aptariami bendrieji asmens duomenų teikimo prašymų, advokatų, teisėsaugos institucijų prašymų vertinimo kriterijai, taip pat atvejai, kai tokiems prašymams BDAR nėra taikomas. Skaityti >>

 • VDAI paskelbė Rekomendacijas dėl asmens duomenų apsaugos aspektų, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas nuotoliniu būdu, kuriose aptarė tapatybės nustatymo būdus, ar pokalbis gali būti įrašomas, dokumentavimą ir asmenų instruktavimą, saugumo priemones. Skaityti >>

 • VDAI paskelbė informaciją DK 49 straipsnio pakeitimų taikymo: kai kurie darbdaviai naują DK nuostatą interpretuoja per plačiai ir prašo savo darbuotojus pildyti anketas ar kitaip reguliariai informuoti apie jų sveikatos būklę ar jos pokyčius. VDAI atkreipia dėmesį, kad naujas reguliavimas tokios pareigos nenustato. Skaityti visą pranešimą >>

 • VDAI paskelbė rekomendacijas dėl nuotolinio darbo organizavimo, kuriose aptarti tokie klausimai kaip: Kokie papildomi asmens duomenys gali būti tvarkomi? Ar galima darbuotojų stebėsena, organizuojant darbą nuotoliniu būdu?Kokią informaciją pateikti darbuotojams? Kokias apsaugos priemones taikyti? Susipažinti su rekomendacijomis >>

 • Nacionalinis kibernetinio saugumo centras parengė rekomendacijas dėl nuotolinio darbo, apie informacijos, komunikacijos šifravimą; Administratoriaus teisių ribojimą ir tinkamų slaptažodžių pasirinkimą; Įrenginių ir tinklo saugumo užtikrinimą; Informacijos bendrinimą ir kt.

 • VDAI pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą, plintant COVID-19 virusui: kokius asmens duomenis ir kokiomis teisėto tvarkymo sąlygomis galima tvarkyti, ar galima asmens duomenis atskleisti valstybės institucijoms, kokių veiksmų reikėtų vengti ir kt.

 • Ką šiemet tikrins VDAI? Dėmesio centre: bankai ir mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjai; mokyklos ir darželiai; Ministerijos ir Internetinės parduotuvės.

 • VDAI pasisakė dėl potencialių klientų duomenų bazių (su informacija apie jų finansinę padėtį, vadovų ir kitų asmenų kontaktais) naudojimo teisėtumo. Susipažinkite: VDAI pranešimas.

 • VDAI paskelbė saugumo priemonių ir rizikos įvertinimo gaires asmens duomenis tvarkančioms organizacijoms, siekiant įvertinti vykdomas asmens duomenų tvarkymo operacijas, galimo duomenų saugumo pažeidimo poveikį, vidines ir išorines grėsmes ir rizikos lygį ir kt. Susipažinkite su gairėmis >>

 • Susipažinkite su NKSC siūloma galimybe pasitikrinti savo Interneto svetainių saugumą >>

 • VDAI paskelbė atliktų nuomos paslaugas teikiančių bendrovių patikrinimų rezultatus. Nustatyti pažeidimai: nepagrįstas asmenų kreditingumo tikrinimas, visos būtinos informacijos apie asmens duomenų tvarkymą nepateikimas duomenų subjektams, neteisėtas mokesčio už duomenų subjektų teisių įgyvendinimą rinkimas. Susipažinkite >>

 • ESTT sprendimas dėl slapukų: galiojančiu sutikimu nėra laikomi atvejai, kai paslaugos teikėjas iš anksto pažymi langelį, kurio žymėjimą naudotojas turi pašalinti, norėdamas atsisakyti duoti sutikimą. Pagrindinės ESTT sprendimo nuostatos: Sprendimo esmė

 • ESTT sprendimas: kai Google tenkina prašymą pašalinti nuorodas, jis privalo jas pašalinti iš tų savo sistemos versijų, kurios apima valstybes nares. Pagrindinės ESTT sprendimo nuostatos: Sprendimo esmė

 • VDAI paskelbė informaciją, susijusią su įsilaužimais į interneto svetaines, t. y., ką daryti įmonei, į kurios svetainę buvo įsilaužta; kaip interneto svetainės lankytojui įvertinti svetainės patikimumą. Susipažinkite su pranešimu >>

 • VDAI 2019-07-31 paskelbė pranešimą apie tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimą (ką apima tiesioginė rinkodara, jos teisėtumo sąlygos; duomenų subjekto teisės susipažinti su savo duomenimis įgyvendinimas, kt.)

 • VDAI paskyrė 60.000 eur viršijančią baudą už BDAR pažeidimus. Skaityti VDAI pranešimą >>

 • Visuomenės vertinimui pateiktas gairių dėl asmens duomenų tvarkymo vaizdo įrašymo įrenginiais projektas. Pastabas dėl gairių galima teikti iki 2019-09-06. Daugiau informacijos (anglų k.): Gairių projektas.

 • VDAI paskelbė rekomendacijas dėl vaizdo stebėjimo daugiabučiuose ir privačiuose namuose, o taip pat atmintinę dėl vaizdo stebėjimui taikomų reikalavimų (dokumentacija, procesai).

 • Nacionalinis kibernetinio saugumo centras atliko Lietuvoje parduodamos WiFi įrangos („D-Link“ produkcijos) kibernetinio saugumo vertinimą, kurio metu nustatė kai kur įdiegtas specifines „Yandex.DNS“ ir „SkyDNS“ paslaugas; nesaugius šifravimo logoritmus, kt. Susipažinti su ataskaita >>

 • VDAI paaiškino skolininkų asmens duomenų tvarkymo ribas: apie teisę duomenis tvarkyti skolos išieškojimo tikslu; apie draudimą iškabinti duomenis informaciniuose stenduose; apie skolininkų paieškas socialiniuose tinkluose ir kt. Skaityti pranešimą >>

 • VDAI paskelbė 2019 m. numatytus patikrinimus. Šiais metais dėmesio centre: Sporto klubai ir Sporto ir turizmo prekių bei paslaugų bendrovės; Viešbučiai; Valstybinės institucijos; Greitųjų kreditų bendrovės. Ar esate sąraše >>

 • Patvirtintas duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašas, susipažinkite >>

 • VDAI paskelbė rekomendacijas apie duomenų tvarkymo reikalavimus rinkimų kampanijose ir rinkimų metu >>

 • Susipažinkite su pranešimu apie duomenų perdavimą į JK, jei JK išstos iš ES be susitarimo: EDAV pranešimas bei su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos susijusiu pranešimu: VDAI pranešimas.

 • VDAI parengė po 10 minimalių organizacinių ir techninių duomenų saugumo reikalavimų, pakankamų organizacijose, kurių tvarkomų asmens duomenų saugumo rizika yra žema.

 • Kaip informuoti duomenų subjektą apie vykdomą vaizdo stebėjimą >>

 • Kibernetinio saugumo centro įrankis, padėsiantis įvertinti, ar Jūsų naudojamas įrenginys turi saugumo spragų >>

 • Už profiliavimo taikymo pažeidimus Google skirta rekordinė bauda [50 mln. eur]: vartotojui sudarytas įspūdis, kad jo duomenys reklamos personalizavimo tikslais tvarkomi Google teisėto intereso pagrindu. Plačiau apie šį atvejį >>

 • VDAI parengė rekomendacijas smulkiajam ir vidutiniam verslui dėl BDAR ir jo taikymo: duomenų tvarkymo pagrindų, duomenų tvarkymo sutarties ir kt. >>

 • Ar BDAR nuostatos taikomos fiziniam asmeniui, paskelbusiam kito asmens duomenis socialiniuose tinkluose? (Skaityti >>)

 • Pranešimo apie duomenų saugumo pažeidimą rekomendacine forma >>

 • Duomenų tvarkymo veiklos įrašai: kada privaloma, kokią informaciją pateikti, veiklos įrašų formos pavyzdys bei kita aktuali informacija >>

 • 2018.05.28: VDAI ir Seimo ŽTK diskusija „Pasiruošti! Dėmesio! BDAR: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo pradžia“. Žiūrėti >>

 • Kaip nustatyti nusikaltimų sunkumo ribą, nuo kurios gali būti pateisinamas pagrindinių teisių ribojimas [ES Generalinis advokatas] >>

 • VDAI puslapyje galima rasti planinių patikrinimų dėl BDAR atitikties įmonės veiklos procesuose, sąrašus. Pasitikrinkite >>

 • Susipažinkite su Nacionalinio kibernetinio saugumo centro parengta atmintine keliaujantiems, kurie pasiima su savimi telefonus ar kompiuterius. Skaityti >>

 • VDAI informacija apie tai, kaip reikia pranešti jai apie paskirtą duomenų apsaugos pareigūną >>. Papildoma informacija: kada būtina jį skirti, kokias funkcijas jis privalo atlikti >>. Norite pasidomėti plačiau ?

 • VDAI paskelbė naujas rekomendacijas: 1) dėl reikalavimų teisės aktų projektams, kuriais reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas ir 2) dėl duomenų apsaugos saugumo pažeidimų nustatymo, tyrimo, pranešimo apie juos ir dokumentavimo tvarkos. Susipažinti >>

Kitos naujienos

Naujienų archyvas
 • 2019-07-01 įsigaliojo darbo kodekso pakeitimai, įpareigojantys darbdavį darbo skelbime nurodyti darbo užmokestį. Susipažinti su įpareigojimu >>

 • Pasikeitus PŽ įstatymui buvo priimtos ir Apeliacijų, protestų ir prašymų dėl PŽ registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo taisyklės, kuriose pateikiamos ir paraiškų Apeliaciniam skyriui formos. Skaityti >>

 • Pakeisti Valstybinio patentų biuro renkami mokesčiai, susiję su prekės ženklais (PŽ), pavyzdžiui: PŽ registravimas 2018 metais kainavo nuo 138 eur (nuo 69 eur už paraiškos pateikimą ir 69 eur. už PŽ paskelbimą ir liudijimo išdavimą) nuo kitų metų kainuos nuo 180 eur. [įkainiai pateikti, kai PŽ registruojamas vienoje klasėje]. Susipažinkite su atnaujintu mokesčių sąrašu >>

 • Įgyvendinant direktyvą Nr. 2015/2436, Seimui pateikta nauja Prekių ženklų įstatymo redakcija. Svarbiausi pakeitimai: registruojant ženklą, atsisakoma reikalavimo jį pavaizduoti grafiškai; praplečiamos nuostatos dėl atsisakymo jį registruoti; galimas skubios ekspertizės atlikimas, kt. Papildomai apie numatomus pakeitimus (4 p.) >>>

 • Nuo liepos 1 d.: atnaujintos nuobaudos už neteisingų metinių ataskaitų / veiklos ataskaitų pateikimą ir/arba jų nepateikimą nustatytais terminais >>

 • 2018.07.01 įsigalioja naujas Komercinių paslapčių įstatymas, o taip pat susiję civilinio kodekso straipsniai, taip į juos perkeliant daugumą teismo praktikos ir Europos direktyvos dėl komercinių paslapčių apsaugos nuostatų.

 • Žinių radijo laida, kurioje Ryšių reguliavimo tarnybos atstovas informuoja apie elektroninį parašą, jo patikimumą, naudojimą >>

 • Registrų centras pradėjo siųsti priminimus viešosioms įstaigoms apie jų pareigą pateikti dalininkų sąrašus per JADIS. Plačiau >>

 • Ūkio ministerija užtikrintai paskelbė, kad bus galima registruoti juridinius asmenis ne tik lietuviškais pavadinimais, tad procesas nebesiskirtų, nepriklausomai nuo to, kokį pavadinimą pasirenka steigėjas >>

 • Registrų centras turi teisę panaikinti paramos gavėjo statusą laiku nepateikus metinių finansinių ataskaitų rinkinio [Labdaros ir paramos įstatymo 13 str. 6 d. 1 p.]. Pakartotinai kreiptis dėl paramos gavėjo statuso suteikimo, galima ne anksčiau nei po 1 metų.

Mūsų naujienos

Naujienų archyvas
 • Kaip duomenų tvarkytoją atriboti nuo duomenų valdytojo ir šiek tiek daugiau. Susipažinkite >>

 • Parengėme Jums EDAV gairėmis paremtą informaciją apie BDAR teritorinį taikymą ir tokio taikymo išimtis. Skaityti >>

 • Atnaujinome juridiniams asmenims taikomų mokesčių lentelę (mokesčiai įsigaliojo 2019-01-01). Susipažinkite >>

 • Norite pertvarkyti savo turimą juridinį asmenį? O gal reorganizuoti? Nežinote, kuo skiriasi šios procedūros? Parengėme Jums schemą, padedančią lengviau jas atriboti. Peržiūrėti >>

 • Prieš registruojant prekių ženklą, turėtumėte įvertinti, ar tokį ženklą galima registruoti: ar jis nėra jau naudojamas, ar jam nėra taikoma apsauga ir kt. Susipažinkite su informacija apie prekių ženklų panašumo vertinimą >>

 • Susipažinkite su susisteminta informacija apie įstatinio kapitalo didinimo procedūrą >>

 • Įmonių savininkų (akcininkų, dalininkų) mokestiniai įsipareigojimai: parengėme Jums schemas apie tai, susipažinkite >>

 • Parengėme Jums susistemintą informaciją apie įmonių mokamus mokesčius nuo 2018-01-01 >>

 • Nuo 2018.07.01 visiškos materialinės atsakomybės sutartys neteko galios, o naujos nebegali būti sudaromos. Apie esamas galimybes ir jų ribas >>