Naujienos

Naujausia

[Duomenų apsauga]

VDAI paskyrė 60.000 eur viršijančią baudą už BDAR pažeidimus:

 • Netinkamą asmens duomenų tvarkymą;
 • Asmens duomenų paviešinimą;
 • Nepranešimą apie duomenų saugumo pažeidimą.

Skaityti VDAI pranešimą >>

Naujausia

[Duomenų apsauga]

VDAI paskelbė rekomendacijas dėl vaizdo stebėjimo daugiabučiuose ir privačiuose namuose, kuriose pateikiama tokia informacija kaip:

 • Stebėjimo tikslas ir proporcingumas (aptariamas ir stebėjimas asmeniniais tikslais);
 • Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas (tokiais subjektais gali būti ir praeiviai, paštininkai, kt.);
 • Stebėjimo, kai jį vykdo bendrija ar administratorius, aktualūs aspektai;
 • Fizinių asmenų atliekamas vaizdo stebėjimas, kai stebėjimo sistemos diegiamos pastato išorėje.

Skaityti VDAI pranešimą >>

Atnaujinta:

VDAI paskelbė atmintinę dėl vaizdo stebėjimo reikalavimų, padėsiančią lengviau suprasti taikytinus reikalavimus (dokumentacija, procesai). Skaityti >>

Duomenų apsauga

VDAI paaiškino skolininkų asmens duomenų tvarkymo ribas: apie teisę duomenis tvarkyti skolos išieškojimo tikslu; apie draudimą iškabinti duomenis informaciniuose stenduose; apie skolininkų paieškas socialiniuose tinkluose ir kt. Skaityti pranešimą >>

VDAI paskelbė 2019 m. numatytus patikrinimus. Šiais metais dėmesio centre: Sporto klubai ir Sporto ir turizmo prekių bei paslaugų bendrovės; Viešbučiai; Valstybinės institucijos; Greitųjų kreditų bendrovės. Ar esate sąraše >>

Mokesčių ir teisės aktų naujienos

Apie prekės ženklus: Pasikeitus PŽ įstatymui buvo priimtos ir Apeliacijų, protestų ir prašymų dėl PŽ registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo taisyklės, kuriose pateikiamos ir paraiškų Apeliaciniam skyriui formos. Skaityti >>

Apie NPD: VMI išaiškino, kad jei gyventojo atlyginimas 2019 metais ne didesnis kaip 2.555 Eur/mėn. (iki mokesčių) arba metinės pajamos neviršja 30.660 Eur, jis turi teisę į NPD >>.

Mūsų naujienos

Kaip duomenų tvarkytoją atriboti nuo duomenų valdytojo ir šiek tiek daugiau. Susipažinkite >>

Parengėme Jums EDAV gairėmis paremtą informaciją apie BDAR teritorinį taikymą ir tokio taikymo išimtis. Skaityti >>

Atnaujinome juridiniams asmenims taikomų mokesčių lentelę (mokesčiai įsigaliojo 2019-01-01). Susipažinkite >>

Kitos naujienos

Apie šiurkštų darbo pareigų pažeidimą

LAT nutartyje konstatavo, kad darbo pareigų pažeidimas (net jei jis būtų šiurkštus arba per paskutinius 12 mėn. padarytas pakartotinai) savaime nereiškia, kad darbuotojas gali būti atleidžiamas iš darbo. LAT pateikė kriterijus pagrindui nutraukti darbo sutartį įvertinti, pavyzdžiui:

 • darbuotojo neteisėto elgesio pobūdis, veiksmų motyvai ir tikslai;
 • dėl šio pažeidimo atsiradusius neigiamus padarinius;
 • kiek aiškiai buvo įvardytos darbuotojo pareigos,
 • kokia yra tokių (panašių) pažeidimų vertinimo praktika ir pan.

Visą nutartį skaitykite >>

Apie vadovo atšaukimą:

LAT Nutartyje nurodė, kad įsakyme dėl vadovo atšaukimo buvo nurodyti du skirtingi atšaukimo pagrindai (dėl prarasto pasitikėjimo bei dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo).

LAT pažymėjo, kad sprendžiant dėl kaltų vadovo veiksmų DK 104 str. 2 d. kontekste netaikytinas standartas, teismų praktikoje suformuotas sprendžiant dėl kaltės kaip būtinos šiurkštaus pareigų pažeidimo sąlygos. Pasitikėjimo vadovu praradimą gali lemti ir tokie kalti vadovo veiksmai, kurie būtų nepakankami pažeidimui pripažinti šiurkščiu.

Skaityti nutartį >>