Lengvata naujai įsteigtam smulkiajam verslui

2018 m. įsigalios lengvata naujai besikuriančiam verslui: 0 procentų mokesčio tarifas pirmais finansiniais metais

Jei

 • Vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių

 • Mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300.000 eurų

 • Nėra žemiau nurodytų atvejų, kada ši nuostatai negali būti taikoma

>>

Pirmo mokestinio laikotarpio pelnas apmokestinamas taikant 0 proc. mokesčio tarifą.

Ši nuostata galioja:

 • tik pelno siekiantiems vienetams;

 • tik įmonėms, kurių dalyviai (savininkai, akcininkai, dalininkai) yra fiziniai asmenys;

 • tik, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį įmonės veikla nėra sustabdoma, ji nėra likviduojama / reorganizuojama ir jos akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems dalyviams;

Pastaba:

lengvata taikoma tik apskaičiuojant 2018 metų ir vėlesnių metų pelno mokestį.

Ši nuostata netaikoma:

 1. Individualioms (personalinėms) įmonėms (toliau - IĮ), kurių dalyvis ar jo šeimos nariai yra ir kitų IĮ dalyviai;

 2. IĮ, kurių dalyvis ir/ar jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo virš 50 proc. akcijų (dalių, pajų) kituose vienetuose;

 3. Vienetams, kuriuose IĮ dalyvis ir/ar jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo virš 50 proc. akcijų (dalių, pajų);

 4. vienetams, kuriuose tas pats dalyvis paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo virš 50 proc. akcijų (dalių, pajų);

 5. vienetams, kuriuose tie patys dalyviai kartu paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo virš 50 proc. akcijų (dalių, pajų).

2017.12.28