Pavadinimo pasirinkimas

Jei norite įsteigti įmonę pigiau - rinkitės pavadinimą, kurį VĮ Registrų centre galima rezervuoti. Iš esmės rezervuojamus pavadinimus galima skirstyti į tris pagrindines grupes


>>

  1. Lietuviškas pavadinimas;

  2. Lotyniškas pavadinimas;

  3. Lietuviškai skambantis pavadinimas.

Lietuviškai skambantis pavadinimas

Šios grupės pavadinimai yra tokie, kurie pagal sandarą skamba kaip lietuviškas žodis, tačiau realios reikšmės lietuvių kalboje neturi, kaip pavyzdžiui: Milija, Grindeka ir pan.).

Žinoma, visose taisyklėse yra išimčių. Trumpai jas aptariant galima pasakyti, kad pavadinime negali būti:

  1. žodžių trumpinių ar inicialų (pvz.: EL Slauga, I.J. Konsultacijos),

  2. skyrybos ženklų (UAB A. B. C.; UAB Tavo-Sprendimas),

  3. žodžių vien iš didžiųjų raidžių.

Be to, rezervuojamas pavadinimas privalo būti išskiriamas kabutėmis: pvz.: MB "Beržų slėnis".

Kitų pavadinimų pasirinkimas

Įmonę galima įsteigti ir pasirenkant nelietuvišką pavadinimą ar pavadinimą, kuriame būtų skyrybos ženklai, tiesiog tokiu atveju tokio pavadinimo nebūtų galima rezervuoti ir procedūra pareikalautų papildomų išlaidų.

2017.09.13