Įmonės pavadinimo pasirinkimas

Jei norite įsteigti įmonę pigiau - rinkitės pavadinimą, kurį VĮ Registrų centre galima rezervuoti. Iš esmės rezervuojamus pavadinimus galima skirstyti į tris pagrindines grupes:

  1. Lietuviškas pavadinimas;
  2. Lotyniškas pavadinimas;
  3. Lietuviškai skambantis pavadinimas.


Lietuviškai skambantis pavadinimas

Šios grupės pavadinimai yra tokie, kurie pagal sandarą skamba kaip lietuviškas žodis, tačiau realios reikšmės lietuvių kalboje neturi, kaip pavyzdžiui: Milija, Grindeka ir pan.).

Žinoma, visose taisyklėse yra išimčių. Trumpai jas aptariant galima pasakyti, kad pavadinime negali būti:

  1. žodžių trumpinių ar inicialų (pvz.: EL Slauga, I.J. Konsultacijos),
  2. skyrybos ženklų (UAB A. B. C.; UAB Tavo-Sprendimas),
  3. žodžių vien iš didžiųjų raidžių.

Be to, rezervuojamas pavadinimas privalo būti išskiriamas kabutėmis: pvz.: MB "Beržų slėnis".

Įmonę galima įsteigti ir pasirenkant nelietuvišką pavadinimą ar pavadinimą, kuriame būtų skyrybos ženklai, tiesiog tokiu atveju tokio pavadinimo nebūtų galima rezervuoti ir procedūra pareikalautų papildomų išlaidų.