Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

2018 m. gegužės mėn. įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, nustatantis darbuotojų, klientų, tiekėjų ar kt. asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, saugojimo taisykles ir baudas už šių nuostatų pažeidimą, reglamento nuostatų neįgyvendinimą.

Reglamentas nustato taisykles, kurias nuo jo įsigaliojimo turės atitikti turės kiekviena įmonė ar įstaiga, nepriklausomai nuo jos dydžio, jei tik ji savo veikloje turi prieigos prie asmens duomenų, juos saugo ar tvarka. Tai taikoma tiek smulkioms įmonėms, tiek stambiausioms.

Kaip pasiruošti BDAR reikalavimams?Patikėkite tai mums !

Asmens duomenų tvarkymo taisyklių parengimas

Įtvirtinti nuostatas dėl darbuotojų ir kandidatų į darbo vietą įmonėje duomenų tvarkymo ir saugojimo tvarkos ir terminų; klientų, tiekėjų, verslo partnerių ir kitų asmenų, kurių asmens duomenys patenka juridinio asmens žinion, tvarkymo ir saugojimo tvarkos ir terminų; duomenų subjekto teisių ir jų išimčių; asmens duomenų saugumo užtikrinimo būdų ir kt. Šiuo dokumentu įmonė nustatys savo vidinius procesus.

Konfidencialumo sutarties parengimas

Įmonė pasirašydama konfidencialumo sutartis su savo darbuotojais, užtikrina, kad asmens duomenys, kurie jiems prieinami, nebūtų perduoti tretiesiems asmenims, nebus palikti lengvai kitiems prieinamoje vietoje ir kt.

Esamų įmonės sutarčių peržiūra ir atnaujinimas

Jei nesate tikri, ar šiuo metu įmonėje esančios pasirašytos sutartys (paslaugų teikimo sutartys su duomenų saugyklomis ar asmens duomenų tvarkymo paslaugas teikiančiomis įmonėmis, taip pat esamos konfidencialumo sutartys) atitinka reglamento nuostatas, tuomet siūlome jas pateikti mums įvertinti ir pateikti išvadas dėl poreikio jas keisti (jei jis būtų).

Naudojamų IT apsaugos sprendimų patikra ir diegimas

Bendradarbiaujame su IT įmonėmis, kurios gali Jums suteikti reikiamą pagalbą: įvertinti Jūsų naudojamus apsaugos sprendimus, pateikti rekomendacijas, pasiūlyti papildomus ar kitus apsaugos sprendimus, priemones, įrenginius, įskiepius.

Turite klausimų dėl kainų, terminų ar kitų susijusių aspektų? Susisiekite !

Taupykite savo laiką - kreipkitės ir mes padėsime Jums pasiruošti!