Duomenų apsauga ir tiesioginė rinkodara

Kas yra tiesioginė rinkodara?

Veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir/ar teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų (Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo 2 str. 1 d.).

Ar reikalingas duomenų subjekto sutikimas tiesioginei rinkodarai?

Elektroninių ryšių įstatymas (ERĮ)

(žr. 69 straipsnį)

Bendroji sąlyga tiesioginei rinkodarai vykdyti yra nustatyta ERĮ 69 str. 1 d.:

Naudoti el. ryšių paslaugas, įskaitant el. pašto pranešimų siuntimą, tiesioginės rinkodaros tikslu leidžiama tik gavus išankstinį abonento ar registruoto el. ryšių paslaugų naudotojo sutikimą

Elektroniniai ryšiai – signalų perdavimas laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis.

Išankstinis sutikimas ≠ sutikimas, duotas komunikacijos metu

Išansktinis sutikimas

Sutikimas turi būti gautas prieš skambinant, siunčiant el. pašto pranešimą ar sms žinutę, ar kt.

Reikalavimas gauti sutikimą iš anksto reiškia, kad bet kokia komunikacija (pvz., skambinimas, elektroninio laiško siuntimas), siekiant gauti sutikimą teikti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, yra negalima komunikacijos metu neturint abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų naudotojo sutikimo.

Skambinimas, siekiant paklausti, ar asmuo sutinka gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, yra pažeidimas

Mitai

 1. Tiesioginės rinkodaros pasiūlymui siuntimui viešai paskelbtais įmonių ar asmenų kontaktais nereikia sutikimo.
 2. Tiesioginė rinkodara juridiniam asmenims nėra reguliuojama ar kaip nors ribojama.
 3. Tiesioginė rinkodara apima tik siūlymą įsigyti verslo subjekto prekes ir paslaugas.
 4. Tiesioginė rinkodara reguliuojama tik ERĮ

Faktai

 1. Verslo subjektai savo kontaktus skelbia viešai tam, kad į juos kreiptumėtės dėl jų prekių (paslaugų) įsigijimo, o ne savo prekių (paslaugų) siūlymui.
 2. ERĮ reiklavimai taikomi ir tiesioginei rinkodarai juridiniams asmenims (tokiu atveju reikalingas vadovo sutikimas, o atsakomybė kyla pagal ANK).
 3. Tiesiogine rinkodara laikomas ir nuomonės dėl paslaugų (prekių) teiravimasis (nepriklausomai nuo to, ar paslaugas / prekes esate įsigijęs).
 4. ERĮ reguliuoja tiesioginę rinkodara el. ryšio priemonėmis, tačiau tokie pasiūlymai gali būti teikiami ir paštu ar biure, tokiu atveju taikomas BDAR

Sutikimas nebūtinas, kai

(žr. ERĮ 69 straipsnio 2 dalį)
 1. El. paštas gautas iš paties kliento
 2. El. paštas naudojamas savo panašių prekių ar paslaugų rinkodarai
 3. sudaroma aiški, nemokama ir lengva galimybė nesutikti ar atsisakyti tokio el. pašto tvarkymo (kiekvieno siuntimo metu)
 4. klientas informuojamas apie tokį tvarkymą el. pašto gavimo metu
 5. klientas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo
Naudojamas tik el. paštas

Nepateikus būtinos informacijos el. pašto gavimo metu, šia išimtimi remtis negalima

Būtina atitikti visas penkias sąlygas 

Sutikimas tiesioginei rinkodarai turi atitikti BDAR nustatytiems sutikimo reikalavimams

Draudimai

 • Teikti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jei yra aiškiai išreikštas konkretaus asmens nesutikimas (BDAR 21 str. 3 d.)
 • Rinkti ir naudoti asmens kodą tiesioginės rinkodaros tikslais (ADTAĮ 3 str. 3 d.)
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu siųsti el. pašto pranešimus slepiant siuntėjo, kurio vardu informacija siunčiama, tapatybę, nenurodant galiojančio adreso, kuriuo gavėjas galėtų pareikalauti nutraukti tokios informacijos siuntimą (ERĮ 69 str. 3 d.)
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu siųsti el. pašto pranešimus, kuriais gavėjai skatinami apsilankyti interneto svetainėse, neatitinkančiose Informacinės visuomenės paslaugų įstatyme nustatytų reikalavimų (ERĮ 69 str. 3 d.)

Teisė nesutikti, atšaukti sutikimą

 • Apie teisę nesutikti ir bet kuriuo metu atšaukti sutikimą turi būti informuojama prieš duodant sutikimą;
 • Privaloma sudaryti realias sąlygas nesutikti (neduoti sutikimo), pavyzdžiui, neapribojant interneto svetainės turinio prieinamumo
 • Sutikimo atšaukimas turi būti nemokamas
 • Atšaukti sutikimą turi būti taip pat lengva kaip jį duoti