Apie BDAR

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, kuris taikomas visiems verslo subjektams, todėl aptarsime kelis pagrindinius aspektus.

BDAR paskirtis

sureguliuoti asmens duomenų surinkimo ir tvarkymo principus ir užtikrinti juridiniams asmenims perduodamų asmens duomenų saugumą.

BDAR pažeidimo pasekmės: 

Juridiniams asmenims gali būti skiriama bauda iki 20 mln. eurų arba iki 4 % metinės apyvartos.

BDAR apima: 

Kas yra asmens duomenys?

* Reglamento 4 str. 1 p.

Tai duomenys, kurių pagrindu galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti asmens tapatybę pagal 

identifikatorių >>

! Nors asmens duomenų sąvoka atrodo siaura ir aiški, vis dėlto ji yra itin plati ir negali būti suformuota baigtiniu sąrašu. Taigi, asmens duomenis laikoma ir tokia informacija kaip: pirkimo istorija, automobilio valstybinis numeris ar kėbulo numeris, sutarties tarp verslo subjekto ir fizinio asmens numeris ir jos sudarymo faktas, ligos istorijos numeris, tyrimų rezultatai, sunaudojamo vandens kiekiai, nuobaudų istorija (įskaitant jų turėjimo ar neturėjimo faktą), priklausymo profesinėms sąjungoms, politinėms organizacijoms faktas, nuotrauka, darbo užmokestis, naudojimosi atostogomis faktas, susirašinėjimas ir t. t.

Duomenų valdytojo pareigos

Pagrindinės taisyklės prašant pateikti duomenis

Naudinga Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija:

Naudinga Europos duomenų apsaugos valdybos informacija:

2023-05-01