Pareiga sudaryti darbo tarybą

Jei Jūsų įmonėje dirba 20 darbuotojų ir daugiau, pagal naująjį darbo kodeksą Jūsų įmonėje turi veikti darbo taryba. Tačiau kokia konkrečiai darbdavio pareiga slypi po šiuo reikalavimu?

Esamas reguliavimas nustato ne pareigą sudaryti darbo tarybą, o pareigą inicijuoti jos sudarymą – jos rinkimų komisijos sudarymą ir darbuotojų kvietimą dalyvauti posėdyje (iškelti kandidatus, balsuoti, kt.). Tačiau jei darbuotojai nerodo iniciatyvos ir, tarkim, į posėdį neatvyksta, ar tuomet darbdavio pareiga išnyksta? Nevisai. Tokiu atveju turi būti šaukiamas pakartotinis posėdis ir, jei į jį taip pat neatvykstama arba atvyksta per mažai darbuotojų, tuomet darbdavys laikomas savo pareigą įvykdęs ir iš naujo kelti to paties klausimo neprivalo (nebent vėliau darbuotojai patys tokį siekį iškelia).

Svarbūs aspektai

  • Balsuoti rinkimuose ir kandidatuoti į darbo tarybos sudėtį gali tik tie darbuotojai, kurie įmonėje nepertraukiamai dirba bent tris mėnesius. Pats darbdavys ar jo atstovai į darbo tarybą įeiti negali.

  • Jei įmonėje veikia profesinė sąjunga, vienijanti daugiau kaip trečdalį darbuotojų, darbo taryba nesudaroma.

  • Darbuotojų dalyvavimas darbo taryboje nėra privalomas.

  • Darbdaviui yra nustatyta pareiga sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti posėdyje / rinkimuose (pvz. negali nurodyti, kad dalyvavimo posėdyje laikas nebus apmokamas darbo užmokesčiu).

  • Jei darbuotojai atvyko, bet neiškelia pakankamai kandidatų, rinkimai laikomi neįvykusiais.

atnaujinta 2020.05.26