Įmonės uždarymas - svarstytini aspektai

Turite įmonę (bendriją, fondą, bendrovę, kt.), tačiau nusprendėte, kad tęsti veiklos nebenorite ir ją uždaryti? Trumpai aptarsime kelis aspektus, kuriuos naudinga įvertinti prieš pradedant įmonės likvidavimo procedūrą.


Įmonės mokumas

Likviduoti galima tik tokią įmonę, kuri gali padengti turimus įsipareigojimus (atsiskaityti su darbuotojais, grąžinti skolas ir pan.). Jei įmonėje nėra pakankamai turto šioms pareigoms įvykdyti, likvidavimo procedūra gali būti neįmanoma. Tokiu atveju - svarstytina bankroto procedūra. 

Kvorumas


Tais atvejais, kai įmonę valdo keli asmenys (tarkim, UAB), ją likviduoti galima tik tuomet, kai sprendimą dėl likvidavimo priima bent 2/3 balsų turintys akcininkai. Pasitaiko atvejų, kai vienas akcininkas, turintis daugiau nei trečdalį akcijų (ir balsų) nustoja dalyvauti įmonės valdyme, jos veikla nebesidomi ir prapuola. Tokiu atveju, be jo parašo įmonę uždaryti nėra įmanoma (nebent jos uždarymą inicijuotų pats Registrų centras).

Įmonės turtas

Jei įmonė turi turto (įskaitant ir pinigines lėšas), siūlytina įvertinti, kokias mokestines pasekmes gali sukelti jos uždarymas. Kitaip tariant, kiek gali tekti sumokėti mokesčių valstybei. Pavyzdžiui, likviduojant įmonę, jos turtas proporcingai padalinamas akcininkams (dalininkams, nariams), todėl tam tikrais atvejais tokio turto gavimas reikštų pareigą sumokėti GPM (Gyventojų pajamų mokestį), lygų 15 procentų. Tokį vertinimą gali atlikti pačios įmonės apskaitą tvarkantis asmuo, arba galima jį užsakyti.

Archyvavimas

Likviduojant įmonę būtina dalį jos jos trumpo saugojimo dokumentų (pvz. deklaracijas, metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, įsakymus, sąskaitas faktūras, sutartis, kt.) ir visus ilgo saugojimo dokumentus (pvz. darbo sutartis, darbo užmokesčio žiniaraščius, kt.) pateikti miesto (rajono), kuriame įregistruota įmonė, archyvui. Dokumentai turi būti suarchyvuoti pagal teisės aktų ir archyvaro reikalavimus: dokumentai turi būti sugrupuoti pagal rūšį, priėmimo datą, sudėti į specialius segtuvus, dėžes. Tik gavus archyvo pažymą,  įmonę galima išregistruoti. Dokumentus archyvuoti ir pristatyti archyvui gali pati įmonė, tokią galima šią paslaugą užsakyti pas mus.

atnaujinta 2023.05.26