Įmonės uždarymas - svarstytini aspektai

Turite įmonę (bendriją, fondą, bendrovę, kt.), tačiau nusprendėte, kad tęsti veiklos nebenorite ir ją uždaryti? Trumpai aptarsime kelis aspektus, kuriuos naudinga įvertinti prieš pradedant įmonės likvidavimo procedūrą.


Įmonės mokumas

Likviduoti galima tik tokią įmonę, kuri gali padengti turimus įsipareigojimus, atsiskaityti su darbuotojais, grąžinti paskolas ir pan. Jei įmonėje nėra pakankamai turto šioms pareigoms įvykdyti, likvidavimo procedūra gali būti ir neįmanoma. Išeitis gali būti. Iš esmės tam didžiausią įtaką tikriausiai turi trūkstamos sumos dydis. Jei suma itin didelė, tuomet svarstytina bankroto procedūra, kuri trunka ilgiau ir kainuoja brangiau. Kitu atveju, tarkim, jei įmonės dalyviai gali įnešti papildomų lėšų į įmonę (tarkim padidinant jos įstatinį kapitalą), iš kurių galėtų būti padengti minėti įsipareigojimai.

Kvorumas


Tais atvejais, kai įmonę valdo keli asmenys (tarkim, UAB), ją likviduoti galima tik tuomet, kai sprendimą dėl likvidavimo priima bent 2/3 balsų turintys akcininkai. Pasitaiko atvejų, kai vienas akcininkas, turintis daugiau nei trečdalį akcijų (ir balsų) nustoja dalyvauti įmonės valdyme, jos veikla nebesidomi ir prapuola. Tokiu atveju, be jo parašo įmonę uždaryti nėra įmanoma.

Įmonės turtas

Jei įmonė turi turto (įskaitant ir pinigines lėšas), siūlytina įvertinti, kokias mokestines pasekmes gali sukelti jos uždarymas. Kitaip tariant, kiek gali tekti sumokėti mokesčių valstybei. Pavyzdžiui, likviduojant įmonę, jos turtas proporcingai padalinamas akcininkams (dalininkams, nariams), todėl tam tikrais atvejais tokio turto gavimas reikštų pareigą sumokėti GPM (Gyventojų pajamų mokestį) lygų 15 procentų. Tokį vertinimą gali atlikti pačios įmonės apskaitą tvarkantis asmuo, arba galima jį užsakyti.

Archyvavimas

Likviduojant įmonę būtina dalį jos jos trumpo saugojimo dokumentų (pvz. deklaracijas, metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, įsakymus, kt.) ir visus ilgo saugojimo dokumentus (pvz. darbo sutartis, įsakymus dėl darbuotojų atleidimo, kt.) pateikti miesto (rajono), kuriame įregistruota įmonė, archyvui. Dokumentai turi būti suarchyvuoti pagal teisės aktų ir pagal archyvaro reikalavimus: dokumentai turi būti sugrupuoti pagal rūšį, priėmimo datą, sudėti į specialius segtuvus, dėžes. Tik tuomet, kai gaunama archyvo pažyma apie tai, kad dokumentai yra pristatyti, įmonę galima išregistruoti. Dokumentus archyvuoti ir pristatyti archyvui gali pati įmonė, tokią galima šią paslaugą užsakyti pas mus.

Jei turite papildomų klausimų, kurių neaptarėme arba norime pradėti įmonės uždarymo procedūrą, būtinai kreipkitės ir mes Jums padėsime!

atnaujinta 2020.05.26