Akcijų perleidimas

Norite dovanoti ar parduoti dalį savo įmonės akcijų? Tam, kad galėtumėte tinkamai pasverti savo sprendimus, siūlome Jums atkreipti dėmesį į kelis svarbius aspektus.

Notaras 

Ne visi sandoriai privalo būti tvirtinami notarine tvarka. Toks reikalavimas kyla tuomet, kai sandorio vertė siekia ar viršija 15.000 eurų, nepriklausomai nuo perleidžiamų akcijų kiekio, arba kai perleidžiama nuo 25 procentų akcijų. Pasiekus šiuos rodiklius notarinis sandorio tvirtinimas pas notarą yra privalomas (dovanojimo atveju šis reikalavimas netaikomas), kitu atveju – pakanka, kad susitarimą patvirtintų abi šalys.

Žinoma, toks teisinis reguliavimas sukelti papildomų klausimų. Tarkim, ar keli sandoriai, sudaryti skirtingu laiku ir kiekvienas atskirai neviršijantys aukščiau minėtų dydžių, tačiau bendrai sudėjus tokį dydį pasiekia. Ar tokiu atveju įmonė pažeidžia įstatymo reikalavimą? Šiuo atveju vienas svarbesnių aspektų, tai laiko tarpas tarp atskirų sandorių. Pavyzdžiui, jei trys perleidimo sandoriai (kai kiekvienu iš jų perleidžiama 10 proc. akcijų) sudaryti kas dvi dienas, tai gali būti vertinami, kaip piktnaudžiavimas nustatytu reguliavimu.

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT)

Tuo atveju, jei perleidimo sandoris tvirtinamas pas notarą ir pirkėjas akcijas apmoka grynaisiais pinigais, tuomet notaras, jei sandorio suma yra lygi ar viršija 15.000 eurų, privalo informuoti FNTT apie tokį sandorį ir jo šalis. Savo ruožtu FNTT turi teisę pasiteirauti apie grynųjų pinigų kilmę pačios šalies ir (ar) patikrinti, ar šių lėšų kilmė gali kelti įtarimų, susijusių su galimu pinigu plovimu.

Mokesčiai

Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

Pardavimo atveju akcininkas turi sumokėti GPM nuo skirtumo tarp pardavimo kainos ir sumos, kurią jis įnešė už šias akcijas iš savo lėšų. Tačiau pajamų suma, per mokestinius metus neviršijanti 500 eurų, GPM neapmokestinama (yra išimčių).

Dovanojimo atveju, svarbu, kas yra apdovanotasis. Jei akcijos dovanojamos sutuoktiniui, vaikui, tėvams, broliams, seserims, vaikaičiams ar seneliams, tuomet gauta nauda GPM neapmokestinama. Dovanojant kitiems asmenims, jų gauta nauda per mokestinį laikotarpį apmokestinama, tik tuo atveju, jei ji viršija 2.500 eurų.

atnaujinta 2020-05-25

Galime Jums parengti visus reikalingus pardavimo ar dovanojimo dokumentus, tiek jų tvirtinimui pas notarą (jei jis būtinas), tiek jų pateikimui kitoms institucijoms. Susisiekite. 

                           Atgal į Patarimai 

Atgal į Paslaugos