Įstatinio kapitalo didinimas

Procedūrą galima atlikti dviem būdais:

 • Elektroniniu būdu (per Registrų centro savitarnos sistemą)

 • Standartiniu būdu (per notarą)


Įstatus (nuostatus) keičiant standartiniu būdu, mes patys juos suderiname su notaru, todėl Jums nereikės tuo rūpintis.

Ar verta didinti įstatinį kapitalą elektroniniu būdu?

Įstatinio kapitalo didinimas internetu, tai greitesnė ir pigesnė procedūra, nes Registrų centras nereikalauja dokumentų notarinio tvirtinimo.

Didinant įstatinį kapitalą šiuo būdu, Registrų centras suformuoja standartinius įstatus, todėl esant poreikiui išlaikyti specifines įstatų nuostatas rekomenduotina rinktis standartinę procedūrą.

Jūsų išlaidos:

 • Įstatinio kapitalo didinimas internetu: nuo 250 €

 • Įstatinio kapitalo didinimas per notarą: nuo 300 €

 • Notaro mokestis: nuo 150 € (priklauso nuo konkretaus notaro)

 • Registrų centro mokesčiai: apie 50 - 60 €

Pastaba

Galime padidinti įstatinį kapitalą ir kapitalizuojant skolą (akcininkų paskolą)

Įstatinio kapitalo didinimo būdai

 1. Papildomais įnašais (įstatinio kapitalo didinimas galimas tik išleidžiant naujas akcijas);

 2. Iš bendrovės lėšų (įstatinio kapitalo didinimas galimas išleidžiant naujas akcijas ARBA padidinant išleistų akcijų nominalią vertę):

  • Nepaskirstytojo pelno;

  • Akcijų priedų;

  • Rezervų (išimtis - savų akcijų įsigijimo ir privalomąjį rezervus)

Procedūra:

 1. Parengiamas sprendimas ir lydintys dokumentai;

 2. Akcininkų sprendimas įregistruojamas Registrų centre (1-3 darbo dienos);

 3. Įmokami įnašai už akcijas ir pasirašomi papildomi dokumentai;

 4. Įregistruojami pakeisti įstatai (1-3 darbo dienos);

 5. Įregistruojamas atnaujintas akcininkų sąrašas (jei jis pasikeitė) (apie 1 darbo diena).

Pastaba

Įstatinį kapitalą didinant standartiniu būdu, procedūra prasiplėstų dokumentų suderinimu su notaru ir dokumentų tvirtinimu pas notarą.


Informacija apie visą procedūrą >>

Reikalinga informacija ir dokumentai

 • Esami įmonės įstatai;

 • Akcininkų sąrašas, kuriame būtų akcininkų asmens duomenys, turimų akcijų kiekis ir akcijų įsigijimo data;

 • Vadovo duomenys arba bendrovės išrašas;

 • Naujas akcijas įsigysiančių asmenų duomenys ir įsigyjamų akcijų kiekis;

 • Kokia suma bus didinamas įstatinis kapitalas arba nauja akcijų vertė;

 • Finansinių ataskaitų rinkinys ir informacija iš kokių bendrovės lėšų didinamas įstatinis kapitalas (jei didinama iš bendrovės lėšų);

 • Dokumentas, patvirtinantis, kad įnašai apmokėti (jei kapitalas didinamas papildomais įnašais).

Svarbu žinoti

 1. Jei bendrovėje yra kelių klasių akcijos (ir paprastos, ir privilegijuotos), įstatinio kapitalo didinti elektroniniu būdu negalima.

 2. Kai įstatinis kapitalas didinimas iš bendrovės lėšų per 6 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, akcininkai turi vadovautis metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu, priešingu atveju - turi būti sudarytas tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys.

Turite klausimų? Susisiekite!