Darbo sutarties nutraukimas

Jei Jūs pateikėte prašymą nutraukti darbo sutartį su Jumis (laikantis darbo kodekse nustatytų terminų), darbdavys privalo ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną įforminti darbo sutarties pasibaigimą, kitaip tariant - Jus atleisti. Tačiau kaip elgtis, jei darbdavys nesiėmė veiksmų, kad darbo sutartis būtų nutraukta?

Jūs turite teisę į darbą nebeeiti arba teisę kreiptis į Darbo ginčų komisiją (DGK) arba Valstybinę darbo inspekciją (VDI). Pirmiausia, siūlytume, pamėginti pasikalbėti su pačiu darbdaviu - galbūt tai tiesiog klaida? Jei tai nėra klaida, Jūs galite kreiptis į komisiją arba VDI (darbo inspekciją).

Ar turite įrodymą, kad darbdaviui įteikėte pareiškimą nutraukti darbo sutartį su Jumis?

Įrodymu gali būti:

  1. Antras pareiškimo egzempliorius, kur darbdavys ar jo raštinė yra uždėjusi dokumento gavimo žymą arba raštu bei parašu patvirtino, kad pareiškimas gautas;

  2. Jei siuntėte pareiškimą registruotu paštu, tuomet darbdavys atsiimdamas korespondenciją paštininkui turi patvirtinti ir korespondencijos gavimo faktą.

Kodėl tai svarbu?

gali pasitaikyti atvejų, kai darbdavys nurodys, kad jokio pareiškimo negavo, todėl pareigos nutraukti darbo sutartį neturėjo.

Jei jokių įrodymų apie tai, kad pareiškimą darbdavys gavo, neturite, tuomet siūlytume procedūrą pradėti iš naujo.

Svarbu ir tai, kad jei neturėdami nurodyto įrodymo nuspręsite į darbą neeiti, rizikuojate, kad darbdavys atleis Jus už pravaikštas, tad gerai pasverkite savo sprendimą.

2017.09.11