Prekės ženklo registravimas

Kas yra (nėra) prekės ženklas?

Iš esmės tai bet koks žymuo (žodžiai, simboliai, paveikslėliai, šūkis, kt.), kuris atskiria juridinį asmenį nuo kitų juridinių asmenų. Negali būti registruojami prekės ženklai, kurie neturi skiriamojo požymio arba tokie, kurie parodo tik bendrą charakteristiką, taip pat įžeidžiantys, klaidinantys.

Reikšmė:

 • prekės ženklas – tai simbolis, kuris padeda klientams Jus atpažinti

 • prekės ženklas išskiria jus iš konkurentų;

 • prekės ženklo registracija užtikrina Jūsų prekės ženklo apsaugą nuo jo kopijavimo ar pasisavinimo

Vertinimas dėl tapačių ir artimų prekės ženklų

Prieš pradedant prekių ženklo registraciją, rekomenduojame atlikti vertinimą dėl tapačių ar panašių ženklų egzistavimo ir dėl galimos jo protestavimo rizikos.

Tokį vertinimą atliekame įvertindami ir Europos prekių ženklo registro (registracija pagal ES Tarybos reglamentą Nr. 40/94) ir tarptautinio patentų registro (registracija pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą) duomenis.

Vertinimo kaina:

 • Vertinimas pagal Lietuvoje įregistruotus prekės ženklus: 120 €

 • Vertinimas pagal LR, ES ir tarptautinėje erdvėje įregistruotus prekės ženklus: 200 €


Reikalinga informacija ir duomenys:

 • Įmonės ir jos vadovo duomenys

 • Prekės ženklas (80 x 80 mm formatu)

 • Prekės ženklo registracijos klasės (jas galime parinkti mes, jei išsamiai aprašysime, kokias prekes ar paslaugas teikiate)

Nacionalinė prekės ženklo registracija

Registracijos procedūra (viso apie 4-6 mėn.):

 1. Prekės ženklo vertinimas

 2. Paraiškos pildymas

 3. Paraiškos ekspertizė;

 4. Prekės ženklo ekspertizė (suteikiama laikina teisinė apsauga) (2 mėn.)

 5. Prekės ženklo įregistravimas ir paskelbimas

 6. Prekės ženklo protesto laikotarpis (3 mėn.)

 7. Prekės ženklo liudijimo išdavimas (galioja 10 metų)


Jūsų išlaidos:

 • 180 € Mūsų paslaugos registravimui Lietuvoje (už kiekvieną papildomą klasę imamas papildomas mokestis)

 • 180 € Paraiškos įregistruoti prekių ženklą mokestis (už papildomą klasę imamas papildomas 40 € mokestis), peržiūrėti >>

ES prekės ženklo registracija

Registracijos procedūra (viso apie 6 mėn.):

 1. Prekės ženklo vertinimas

 2. Paraiškos pildymas

 3. Paraiškos ir prekės ženklo ekspertizės

 4. Paraiškos paskelbimas

 5. Prekės ženklo protesto laikotarpis (3 mėn.)

 6. Prekės ženklo paskelbimasJūsų išlaidos:

 • 300 € Mūsų paslaugos registravimui ES (už kiekvieną papildomą klasę imamas papildomas mokestis)

 • 850 - 1050 € registravimo mokesčiai (trečiai ir daugiau klasių papildomas 150 €), peržiūrėti >>

Turite klausimų? Susisiekite!