Įstatinio kapitalo mažinimas

Įstatinį kapitalą mažinti galima dviem būdais:

 • Elektroniniu būdu (per Registrų centro savitarnos sistemą)
 • Standartiniu būdu (per notarą)

Įstatus (nuostatus) keičiant standartiniu būdu, mes patys juos suderiname su notaru, todėl Jums nereikės tuo rūpintis.

Ar verta mažinti įstatinį kapitalą elektroniniu būdu?

Įstatinio kapitalo mažinimas internetu, tai greitesnė ir pigesnė procedūra, nes Registrų centras nereikalauja dokumentų notarinio tvirtinimo.

Mažinant įstatinį kapitalą šiuo būdu, Registrų centras suformuoja standartinius įstatus, todėl esant poreikiui išlaikyti specifines įstatų nuostatas rekomenduotina rinktis standartinę procedūrą.

Jūsų išlaidos:

 • Įstatinio kapitalo mažinimas elekroniniu būdu: nuo 200 €
 • Įstatinio kapitalo mažinimas per notarą: nuo 250 €
 • Notaro mokestis: nuo 100 € (mažinant kapitalą standartiniu būdu)
 • Registrų centro mokesčiai: apie 30 € (internetu), apie 60 € (standartiniu būdu)

Įstatinio kapitalo mažinimo būdai:

 1. Sumažinti akcijų nominalias vertes;
 2. Anuliuoti akcijas.

Sumažinant įstatinį kapitalą bet kuriuo iš nurodytų būdų, įstatinis kapitalas negali likti mažesnis nei 2.500 eurų.

Įstatinio kapitalo mažinimo tikslai:

 1. Vien tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;
 2. Siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas;
 3. Siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų (sprendimą galima priimti tik eiliniame akcininkų susirinkime);
 4. Kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.

Procedūra:

 1. Parengiamas sprendimas ir lydintys dokumentai;
 2. Akcininkų sprendimas įregistruojamas Registrų centre (1-3 darbo dienos);
 3. Patalpinamas skelbimas apie priimtą sprendimą bendrovės įstatuose nurodytuose šaltiniuose;
 4. Apie sprendimą pranešama kiekvienam bendrovės kreditoriui (jei tokių bendrovė turi);
 5. 2 mėn. nuo sprendimo priėmimo kreditoriams suteikiama teisė reikalauti prievolių užtikrinimo. Šio termino galima nesilaikyti, jei yra bent viena iš šių sąlygų:
  • bendrovė neturi kreditorinių įsiskolinimų;
  • įstatinis kapitalas mažinamas vien tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai arba kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.
 6. Įregistruojami pakeisti įstatai (1-3 darbo dienos).


Pastaba

Įstatinį kapitalą mažinant standartiniu būdu, procedūra prasiplėstų dokumentų suderinimo su notaro ir dokumentų tvirtinimo pas notarą punktais.

Reikalinga informacija ir dokumentai

 • Esami įmonės įstatai;
 • Akcininkų sąrašas, kuriame yra esamų akcininkų duomenys, turimų akcijų skaičius ir akcijų įsigijimo data;
 • Vadovo duomenys arba bendrovės išrašas;
 • Finansinių ataskaitų rinkinys;
 • Kreditorių sąrašas ir sutikimai dėl įstatinio kapitalo mažinimo (jei bendrovių tokių turi);
 • Dokumentai, patvirtinantys, kad akcininkai buvo informuoti apie įstatinio kapitalo mažinimą (laikraštis ir kt.).

! Svarbu žinoti

 • Jei bendrovėje yra kelių klasių akcijos (paprastos ir privilegijuotos), įstatinio kapitalo mažinti elektroniniu būdu negalima.
 • Mažinti įstatinį kapitalą, siekiant išmokėti akcininkams bendrovės lėšų, galimas esant šioms sąlygoms:
  • po kapitalo sumažinimo bendrovės privalomojo rezervo dydis yra ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
  • bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinyje nėra nepaskirstytųjų nuostolių ir ilgalaikių įsipareigojimų (pastarasis reikalavimas netaikomas esant kreditorių sutikimui).
 • Jei prieš įstatinio kapitalo mažinimą, įstatinis kapitalas buvo padidintas iš bendrovės lėšų, tokiu atveju po kapitalo sumažinimo akcininkams išmokėtos lėšos apmokestinamos pelno arba gyventojų pajamų mokesčiu. Išimtis: LR juridiniam asmeniui (JA) - akcininkui - išmokėtos lėšos iš kitų LR JA neapmokestinami, jei lėšas gaunantis JA 12 mėn. ir ilgiau be pertraukų valdo ne mažiau kaip 10 % balsus suteikiančių akcijų.

Turite klausimų? Susisiekite!